باطری الکترو شوک

باطری الکترو شوک

دستگاه  الکتروشوک یك دستگاه اورژانسي سبك و قابل حمل براي انجام دفیبریلاسیون

عضلات قلب با قابلیت نمایشگري سیگنال ECGو همچنین چاپ نتایج مي باشد.

این دستگاه براي اعمال شوك به صورت داخلي و خارجي طراحي شده است.

نرخ ضربان قلب با تنظیم محدوده آلرم را نمایش مي دهد .ونیاز هست همیشه باتری داشته باشد.

اطلاعات بیشتر ...

نمایش 3 نتیحه